Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie

W marcu 2017 roku w Szczecinie w siedzibie Urzędu Morskiego, na wyjazdowym posiedzeniu spotkali się członkowie sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczyli też radni miejscy i wojewódzcy oraz przedstawiciele branży morskiej. Tematyka koncentrowała się wokół 3 zagadnień: odbudowa stoczni w Szczecinie, sytuacja PŻM i problemy rewalskich rybaków. Na posiedzeniu minister Marek Gróbarczyk przypomniał o podpisanym w Kołobrzegu kontrakcie na budowę promu pasażersko-towarowego dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. Stroną wykonawczą kontraktu jest Morska Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Położenie stępki pod nowy prom na pochylni Wulkan Szczecińskiego parku Przemysłowego Stoczni Szczecińskiej planowane jest w drugim kwartale br. Ta stocznia będzie mogła już skorzystać z tzw. Ustawy stoczniowej obowiązującej od 1 stycznia br. Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej przedstawił członkom komisji i uczestniczącym w spotkaniu fragmenty programu naprawczego. Zdaniem Brzezickiego PŻM jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Odpowiadając na jedno z pytań stwierdził, że to było głównym powodem wprowadzenia komisarza do PŻM. Ostatni temat komisji to spór rybaków z wójtem Rewala. Rybacy domagają się zmiany proponowanych umów dzierżawy i zgody na rozszerzenie działalności gospodarczej np. na gastronomiczną. Wójt Gminy Rewal Robert Skraburski powiedział na posiedzeniu komisji, że gmina nie zamierza likwidować przystani w Rewalu. Samorząd nie zgadza się jednak na rozszerzenie działalności rybaków zasłaniając się uchwałą radnych gminy. Minister Marek Gróbarczyk apelował do władz gminy, by zrewidowała swoje poglądy i próbowała osiągnąć kompromis z rybakami.

wkj