V. Kongres Morski

W dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. odbyła się piąta edycja Kongresu Morskiego.

Organizatorami tegorocznego wydarzenia była Fundacja Kongres Morski oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poza wystąpieniami inauguracyjnymi i debatami plenarnymi, panele dyskusyjne dzieliły się na 4 bloki tematyczne.

Pierwszy blok tematyczny dotyczył Żeglugi, portów i stoczni.  Dzielił się on na trzy panele tematyczne, a główną tematyką była Żegluga śródlądowa, Porty oraz Przemysł stoczniowy jako perspektywy rozwoju.

Podczas debaty poruszono kwestie aktualnej kondycji dróg wodnych i śródlądowych. Eksperci zgodnie wypowiedzieli się odnośnie przygotowania dobrych programów inwestycyjnych, mogących wpłynąć na polepszenie systemu transportu śródlądowego. Najważniejszym aspektem polepszenia  się tego sektora transportu powinny być odpowiednio przygotowane plany rozwojowe.

Ponadto, prowadzono dyskusje odnośnie korzyści ekonomicznych, płynących z transportu śródlądowego. Poruszono także tematykę ekologii – szanse i zagrożenia dla gospodarki rybnej, przy rozwoju transportu śródlądowego, jak i rozwiązania zagrożeń, z działań elektrowni wodnych.

Drugim blokiem tematycznym była Edukacja i Innowacje.

Podczas pierwszego dnia Kongresu, nacisk tematyczny został położony na Morskie szkolnictwo wyższe, gdzie wskazano je, jako element rozwijającej się gospodarki morskiej. W dyskusji zabrało głos wielu ekspertów, głównie z Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Pozostałymi prezentacjami były nowe technologie w transporcie śródlądowym, gdzie poruszono kwestie rozwoju nowoczesnych technologii w transporcie śródlądowym, biorąc pod uwagę europejskie standardy ochrony środowiska, między innymi niwelowanie negatywnego wpływu transportu śródlądowego na środowisko oraz ochrona zasobów naturalnych wód śródlądowych.

Podczas drugiego dnia Kongresu skupiono się na średnim szkolnictwie morskim, gdzie wykazano rolę szkół zawodowych w kształceniu kadr morskich i stoczniowych, oraz na Innowacjach w Gospodarce Morskiej, gdzie poruszono kwestie wykorzystania potencjału kraju oraz wdrażania innowacji na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim.

Trzecim blokiem tematycznym było Prawo, Finanse ,Bezpieczeństwo.

Podczas tych paneli poruszono temat finansowania przedsięwzięć związanych z działalnością stoczniową jak i przedsięwzięć związanych z żeglugą. Omawiano również szanse oraz ryzyko, stawiane rozwojowi przemysłu stoczniowego.

Poruszono również temat bezpieczeństwa- roli Urzędu Morskiego w tym temacie, jak i budowy okrętów wojennych w polskich stoczniach.

W trakcie drugiego dnia, omówiono kwestie związane z rozwojem europejskiej produkcji okrętowej, jako szansie na wprowadzenie nowoczesnych standardów ochrony środowiska morskiego. Poruszono kwestię „Zielonej Stoczni”- jako polskiego wkładu w ochronę środowiska morskiego.

Czwarty blok tematyczny poświęcony był Rybołówstwu i Ekologii. Bardzo ważną kwestią był temat związany z funkcjonowaniem ekosystemu Morza Bałtyckiego, dyskutowano odnośnie skutków zmian klimatycznych jak i rosnącej antropopresji, wynikającej z położenia Bałtyku. Omówiono zmiany zachodzące w połowie ryb- określono problemy związane z sektorem połowu dorszy, a z kolei zaobserwowano bardzo dobrą kondycję zasobów ryb pelagicznych, w związku z tym zaobserwowano zmianę strategii połowowych ryb. Jednym z ciekawszych wystąpień był temat dotyczący produkcji kawioru w Polsce. Poruszono również kwestie wpływu inwestycji na ekologię, środowisko i gospodarkę. Omówiono kwestie odnawialnych źródeł energii, jakimi są farmy wiatrowe w pobliżu strefy Morza Bałtyckiego i określono korzyści płynące z tego typu inwestycji.

 

Media o Kongresie Morskim:

http://kongres-morski.pl/program/harmonogram/

https://szczecin.tvp.pl/32721778/trwa-5-kongres-morski-w-szczecinie

http://www.gospodarkamorska.pl/Stocznie,Offshore/grobarczyk:-powstanie-konsorcjum-bankowe-finansujace-przemysl-stoczniowy.html

https://mgm.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/szczecin-5-miedzynarodowy-kongres-morski-zakonczony/

http://www.gs24.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/kongres-morski-w-szczecinie-b-szydlo-odbudowa-przemyslu-stoczniowego-to-nasz-priorytet-wideo,12160900/

https://www.facebook.com/Kongresmorski/