NAJDA CONSULTING UMACNIA SWOJĄ POZYCJĘ W BRANŻY STOCZNIOWEJ.

Projekt szkoleniowy „Zostań Stoczniowcem!” został pozytywnie oceniony przez ekspertów i uzyskał dofinansowanie w wysokości: 1.583.883,06 zł. Najda Consulting realizuje projekt dla spółki z grupy kapitałowej Stoczni Gdańskiej – GSG Akademia Rozwoju sp. z o.o. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w Stoczni Gdańskiej i zakłada wsparcie dla 100 osób bezrobotnych (do 29 roku życia), poprzez realizację następujących zadań:
1. rekrutacja,
2. doradztwo zawodowe i psychologiczne (400 godzin doradztwa zawodowego i 200 godzin pracy z psychologami),
3. szkolenia zawodowe (specjalistyczne szkolenia w deficytowych zawodach województwa pomorskiego – m.in. monter kadłubów okrętowych, spawacz-operator, spawacz kadłubowy
4. staże zawodowe na terenie zakładu Stoczni (trzymiesięczne w pełni płatne staże zawodowe na terenie stoczni).
Warto dodać, że wszelkie zaplanowane szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym i nadaniem uprawnień dla uczestników projektu. Dodatkowo ponad 40% najlepszych, uczestników projektu otrzyma propozycję pracy w branży stoczniowej. Pozostali będą mieli szansę – dzięki uzyskanym certyfikatom i uprawnieniom oraz praktykom stoczniowym poszukać pracy w firmach związanych z gospodarka morską.

GSG Akademia Rozwoju kontynuuje tradycje Grupy Szkoleniowej Stoczni Gdańsk, wieloletniego lidera w kształceniu spawaczy na terenie Pomorza. Misją Spółki jest promocja zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzenie idei rozwoju indywidualnego na tego typu stanowiskach. Projekt opracowany przez Najda Consulting idealnie wpisuje się w strategię GSG i lokalny rynek pracy woj. pomorskiego.
Obecny projekt „Zostań stoczniowcem!” to kolejny już sukces szczecińskiej firmy w branży stoczniowej. Wcześniej projekt dla bezrobotnych z województwa pomorskiego również uzyskał dofinansowanie i jest realizowany także w Stoczni Gdańsk. W poprzednim projekcie dzięki Najda Consulting 70 bezrobotnych osób uzyskało uprawnienie i doświadczenie pracy w branży konstrukcji stalowych.