V. Kongres Morski

W dniach 8 i 9 czerwca 2017 r. odbyła się piąta edycja Kongresu Morskiego. Organizatorami tegorocznego wydarzenia była Fundacja Kongres Morski oraz Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Poza wystąpieniami inauguracyjnymi i debatami plenarnymi, panele dyskusyjne dzieliły się na 4 bloki tematyczne. Pierwszy blok tematyczny dotyczył Żeglugi, portów i stoczni.  Dzielił się on na trzy[…]